Προ’ι’όντα και Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής

  • Πώληση Η/Υ
  • Επισκευή συντήρηση Η/Υ, μηχανών γραφείου, Λάπτοπ, έξυπνων συσκεύων.
  • Εγκαταστάσεις Δικτύων
  • Κατασκευή Ιστοσελίδων
  • Κατασκευή Εφαρμογών